Lujaote | Rakennus & Saneeraus

Yksityisyydensuoja


1 Tietosuojakäytäntö

Ymmärrämme verkkosivustoillamme vierailevien yksityisyyden ja henkilötietojen suojelun tärkeyden. Käytäntö on laadittu, jotta käyttäjät ymmärtävät, milloin ja miten heidän henkilötietojaan käsitellään Lujaotteen omistamilla tai ylläpitämillä verkkosivustoilla.

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan,miksi, milloin ja miten käsittelemme käyttäjien henkilötietoja.

2 Tietojen kerääminen ja käyttö


2.1 Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot

Käsittelemme käyttäjien henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotta he voivat käyttää palveluitamme ja jotta voimme täydentää palveluitamme käyttäjiä ja/tai heidän edustamiaan organisaatioita varten, parantaa käyttäjille suuntaamiamme palveluita ja/tai tarjota heille tietoja Lujaotteen tuotteista ja palveluista. Kerättäviin henkilötietoihin lukeutuvat yleiset yhteys- ja henkilötiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Mikäli verkkosivusto tai sen osa on suojattu salasanalla, tällöin (i) käyttäjän annettua salasanansa verkkosivusto tunnistaa hänet ja saattaa kerätä ja tallentaa hänen lähettämiään tietoja, mukaan lukien kaikki komennot ja viestintä, ja (ii) mitkä tahansa käyttäjästä verkkosivustolla kerätyt ja tallennetut tiedot voidaan yhdistää muihin häntä koskeviin tietoihimme.

2.2 Tilastotiedot

Saatamme tallentaa joitakin käyttöön liittyviä tietoja, kuten verkkosivustojemme vierailijoiden määrän ja käyntitiheyden. Näitä tietoja voivat olla käyttäjän verkkoselain, IP-osoite ja verkkosivustot, joilta hän siirtyi verkkosivustollemme ja joille hän siirtyy sivustoltamme.Tietoja käytetään henkilö- ja yritystietojen perustason koostetietoina, emmekä luovuta kolmansille osapuolille mitään tietoja, joista käyttäjä voitaisiin tunnistaa.

2.3 Palveluntarjoajien käyttö

Lujaote voi käyttää verkkosivustojensa ylläpitoon palveluntarjoajia tai muita kolmansia osapuolia. Palveluntarjoajat ja kolmannet osapuolet voivat suorittaa sellaisia tehtäviä kuten postin ja sähköpostin lähettäminen. Heillä voi olla pääsy käyttäjien henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin tehtäviensä suorittamista varten. He eivät saa käyttää käyttäjien henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

2.4 Lakien noudattaminen

Lujaote ei luovuta mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja muille henkilöille, ellei siltä edellytetä sitä minkä tahansa lain tai hallituksen tai yksityisten osapuolten vaatimuksen perusteella vireillä olevaan oikeus- tai hallintomenettelyyn liittyen.

2.5 Sähköinen markkinointi

Lujaote voi lähettää käyttäjälle tietoja sähköisesti tai tulosteena hänen käyttämistään tai hankkimistaan tuotteista ja palveluista sekä muista näihin liittyvistä tuotteista ja palveluista.Sisällytämme viesteihin ohjeet sähköpostiemme vastaanoton peruuttamista varten.Emme suosittele käyttäjiä lähettämään meille yksilöllisiä henkilötietoja suojaamattomien viestinten välityksellä, mukaan lukien julkiset sähköiset viestintäkanavat, kuten Internetissä toimivat sähköpostipalvelut, jotka eivät yleensä ole suojattuja.

2.6 Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Käyttäjän meille antamia henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain käyttäjän luvalla tai tässä tietosuojakäytännössä määritetyn mukaisesti. Voimme luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja verkkosivustojemme yleisestä käytöstä. Voimme esimerkiksi esittää sivustojen käyttötapoja mainostajille ja muille liikekumppaneille. Tähän tarkoitukseen toimitetut tiedot eivät sisällä mitään henkilötietoja, joista käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Lujaote pyrkii estämään käyttäjien henkilötietojen luvattoman luovutuksen kolmansille osapuolille. Me emme kuitenkaan vastaa luvattomista luovutuksista tai muista tietosuojarikkomuksista tai muiden toimista, mikäli tiedot luovutettiin heille käyttäjän luvalla tai jonkun muun kuin meidän tai konserniyritystemme luvalla.

3 Evästeet


3.1 Verkkosivustomme evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneen muistiin ja kiintolevylle hänen vieraillessaan tietyillä verkkosivuilla. Niitä käytetään verkkosivustojen toimintaan tai tietojen tarjoamiseen sivustojen omistajille.

Verkkosivustoillamme käytettävät evästeet auttavat meitä tarjoamaan mukautettuja palveluja ja tietoja. Lujaote käyttää evästeitä kaikilla verkkosivustoillaan sivujen vierailutapaan ja -ajankohtaan, käyttäjien teknisiin mieltymyksiin ja verkkosivustojen asianmukaiseen toimintaan liittyvien tietojen keräämiseen.

Salasanasuojatuilla verkkosivustoillamme sivusto voi käyttää evästeitä tai muuta tekniikkaa käyttäjän todentamiseksi, hänen määritystensä ja käyttäjäasetustensa tallentamiseksi ja tunnistamiseksi, käyttäjän verkkosivuston selaamisen helpottamiseksi ja sivuston sisällön mukauttamiseksi.

Yleisesti ottaen käytämme verkkosivustoillamme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin: Analysointitarkoitukset: Analyyttisten evästeiden avulla voimme tunnistaa, mitata ja seurata verkkosivustojemme vierailijoita. Voimme esimerkiksi määrittää, löytävätkö verkkosivustojemme vierailijat tietoja helposti, tai voimme tunnistaa vierailijoita eniten kiinnostavat sivustojen osat ja siten kehittää sivustojen toimintoja.

Käyttöasetukset: Jotkut verkkosivustojemme evästeet aktivoituvat, kun vierailijat tekevät sivuston käyttöä koskevia valintoja. Verkkosivustomme käyttävät sitten näitä käyttäjien määrittämiä asetuksia heidän seuraavilla käynneillään. Näin voimme mukauttaa verkkosivustojemme käyttökokemusta yksittäistä käyttäjää varten.

Käytännön hallinta: Käytämme evästeitä sellaisten tietojen tallentamiseen, jotka koskevat ajankohtaa, jolloin sivuston vierailija huomasi esimerkiksi tämän käytännön tai kun hän hyväksyi esimerkiksi verkkosivustojemme ehdot. Näin vältetään samoja ehtoja koskevien kysymysten toistamista käyttäjälle.

Istunnon hallinta: Verkkosivustojamme hallinnoiva ohjelma käyttää evästeitä teknisiin tarkoituksiin palvelintemme sisäistä toimintaa varten. Käytämme evästeitä esimerkiksi pyyntöjen jakamiseen useille palvelimille, käyttäjien todentamiseen ja sen määrittelyyn, mitä sivun ominaisuuksia he voivat käyttää, pyyntöjen alkuperän varmentamiseen, käyttäjän istuntoa koskevien tietojen seurantaan ja sen määrittelyyn, mitä asetuksia tai sivuja on näytettävä, jotta sivusto toimii.

Toiminnalliset tarkoitukset: Toiminnalliseen tarkoitukseen käytettävät evästeet tallentavat tietoja, joita sovelluksemme tarvitsevat prosessointia ja toimintaa varten. Jos sovelluksen tapahtumiin tai pyyntöihin liittyy esimerkiksi useita työnkulun vaiheita, evästeitä käytetään kutakin vaihetta koskevien tietojen väliaikaiseen tallentamiseen koko tapahtuman tai pyynnön suorittamisen helpottamiseksi.

Evästeitä tarvitaan mukautettujen ominaisuuksien tarjoamiseen käyttäjille verkkosivustoissamme.

Kun käyttäjä vierailee verkkosivustoissamme, hän saattaa vastaanottaa kolmansien osapuolten asettamia evästeitä. Näitä voivat olla hakukoneiden tai kolmansien osapuolten muiden sovellusten evästeet. Näitä evästeitä käytetään edellä tässä osassa esitettyihin tarkoituksiin. Emme valvo kolmansien osapuolten evästeiden asettamista ja suosittelemme, että käyttäjät tarkistavat kol

mansien osapuolten evästeiden käyttöön ja hallintaan liittyvät tiedot kyseisten osapuolten verkkosivustoilta.

Tämä verkkosivusto käyttää seuraavia evästeitä:

Google Analytics: Evästeen avulla saadaan tietoja käyttäjän toiminnasta verkkosivustolla. Tällaista toimintaa voivat olla esimerkiksi sivujen katselu, lähde ja verkkosivustolla käytetty aika. Tiedot ovat yksilöimättömiä ja ne on esitetty numeroin, joten niiden avulla ei voida jäljittää yksittäisiä henkilöitä. Siten voidaan suojata käyttäjien yksityisyyttä. Google Analytics -ohjelman avulla voimme tarkastella, mitkä verkkosivustojemme sisällöt ovat suosittuja, ja tarjota käyttäjille lisää heitä kiinnostavaa lukemista ja katseltavaa.

Google AdWords: Google AdWords -koodia käyttämällä voimme tarkastella, mitkä sivut edistivät yhteydenottolomakkeiden lähettämistä. Siten voimme hyödyntää paremmin maksettuun hakuun kohdennettua budjettiamme. Tiedot eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavia.

Kolmansien osapuolten palveluiden evästeet: Sosiaalisen jakamisen evästeet: Käytämme sosiaalisen jakamisen painikkeita muun muassa seuraavia palveluita varten: Twitter, LinkedIn ja Google+. Painikkeiden ansiosta käyttäjät voivat jakaa sivuja ystäviensä kanssa kyseisten verkostojen kautta. Kun käyttäjää pyydetään kirjautumaan näiden palveluiden käyttämistä varten, prosessi tapahtuu suoraan sosiaalisen jakamisen tarjoajien kanssa.

3.2 Evästeasetusten muuttaminen

Evästeet voi poistaa omalta tietokoneelta milloin tahansa. Evästeiden poistamista tietokoneelta tai mobiililaitteesta koskevat ohjeet riippuvat käyttäjän käyttöjärjestelmästä ja verkkoselaimesta. Käyttäjän on kuitenkin huomattava, että jos hän estää evästeiden käytön verkkosivustoillamme, jotkut toiminnot poistuvat käytöstä tai niiden käyttö vaikeutuu.

Jos haluat poistaa evästeet käytöstä tässä laitteessa, noudata jäljempänä annetuista linkeistä avautuvia ohjeita. Huomaa, että jos poistat evästeet käytöstä selaimeltasi, asetusta sovelletaan kaikkiin vierailemiisi verkkosivustoihin:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 (Tämä sivu johtaa Internet Explorerin eri versioita koskeviin lisätietoihin.

Mobiiliversiota koskevia ohjeita löytyy osoitteesta

Sivustolla www.allaboutcookies.org on lisää yleistietoja evästeistä, mukaan lukien ohjeet evästeiden hallintaan useissa yleisesti käytetyissä selaimissa. Voit myös etsiä tietoja ohjelmistosi myyjän asiakirjoista.

4 Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Verkkosivustoillamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen operaattorit saattavat käsitellä henkilötietoja eri ehdoin kuin Lujaote. Lujaote ei ota vastuuta sellaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen käsittelystä, tietosuojakäytännöistä ja asiakastietoihin liittyvistä käytännöistä, joille on linkit verkkosivustollamme tai tämän yksityisyydensuojakäytännön yhteydessä.

5 Suojaus

Lujaote suojaa käyttäjien henkilötietoja heidän harjoittaessaan liiketoimintaa verkkosivustollamme edellyttämällä sellaisen selainohjelmiston käyttöä, joka tukee yleistä 128-bittisen avaintyypin SLL-salausta. Nimityksellä ”128-bittinen” tarkoitetaan lähetettävien tietojen salaukseen käytettävän avaimen pituutta. Pidempi avain tarkoittaa parempaa tietoturvaa.

6 Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai yksityisyyteen liittyvistä käytännöistämme tai jos haluat perua antamasi luvan, ota meihin yhteys sähköpostitse osoitteeseen info (at) lujaote.fi. Voit ottaa meihin yhteyden myös osoitteeseen:

Lujaote Oy
XXXXXXXXXXXXX
15210 Lahti
Suomi

Huomaa, että jos peruutat luvan, emme välttämättä voi tarjota sinulle kaikkia palveluita, sillä käyttäjän henkilötietojen käsittely on välttämätöntä palvelujemme tarjoamiseksi hänelle.

7 Tietosuojakäytännön muutokset

Tämä tietosuojakäytäntö on päivätty 01.05.2016. Lujaote pidättää oikeuden muokata tai muuntaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa siitä ilmoittamatta. Käyttäjältä pyydetään kuitenkin suostumusta tämän tietosuojakäytännön päivitettyihin versioihin, mikäli sen sisältämät tiedot muuttuvat merkittävästi. Käytännön nykyinen versio on saatavana Lujaotteen kotisivulla.